kostel svatých Petra a Pavla v Hartvíkově

Graficke pismenko Dochované záznamy o zdejším kostele uvádějí tuto stavbu již koncem 14. století, kdy náležela do vikariátu města Chýnova, jako filiální kostel k Cetorazi. V dobách husitských válek tato farnost zřejmě zaniká, nebo sounáleží "pod obojí", vzhledem k tomu, že z roku 1785 pochází záznam o jeho opravě, kdy byl na jižní straně kostela zabílen velký kalich. Toho roku zde byla obnovena duchovní správa a jako samostatná se datuje zdejší farnost od roku 1858. V roce 1886 byl původní kostel zbořen a v letech 1886–1887 byl na jeho místě vystavěn nový, větší, v pseudorománském stylu. Beuronská výmalba i varhany jsou původní, jakožto i většina výzdoby. Z původního kostela se dochovaly dva kamenné, románské sloupy, nesoucí kruchtu. Původně byly v roce 1886 farností u zvonaře A. Pernera pořízeny do kostela i tři zvony, ze kterých se po roce 1914 dochoval pouze jediný, 220 kg važící zvon "ke cti sv. Petra a Pavla".

 
Graficke pismenko V roce 1976 zde byla provedena liturgická oprava presbytáře a osazen nový obětní stůl.
 
Graficke pismenko V roce 1988 byly ve věži osazeny další dva nové zvony, odlité zvonařskou rodinou Manouškovou ze Zbraslavi a 14. 5. 1988 slavnostně posvěceny.
 
Graficke pismenko Menší "ke cti Panny Marie, Královny míru" vážící 378 kg a větší z nich, vážící 670 kg byl posvěcen jako zvon "sv. Josefa".

Text: historie
30.8. 2009 - Jaroslav Šefčík