hornické muzeum

důl Vilém, důl Ďuriš

Hornické museum v Krásně

Graficke pismenko Dnešní město Krásno vzniklo v místech hornické osady, zmíněné poprvé roku 1241 v kronice Bartholomea Angelica. Roku 1355 bylo povýšeno na městečko, 1529 na horní město. Bohatá cínová ložiska přispívala rozvoji bečovského panství, roku 1547 zabaveného za účast na prvním stavovském povstání Pluhům z Rabštejna králem Ferdinandem I.

 
Graficke pismenko Výkyvy v poptávce po kovu i válečné události způsobovaly střídání období rozvoje a úpadku města. Na přelomu 18. a 19. století se stát pokusil doly uživit, aby získal nerušený přístup ke strategické surovině. Tato situace se během 20. století zopakovala za II. světové války a za studené války. Definitivní konec těžby cínu přišel po otevření československé ekonomiky po roce 1990.
 
Graficke pismenko Důl Vilém vznikl jako státní koncem 18. století. Komplex zahrnoval kromě vlastního hlubinného dolu i úpravnu rudy. Současné budovy pocházejí převážně z 20.–40. let 20. století. Od otevření nedalekého dolu Stannum v druhé polovině 60. let sloužil jako větrací jáma, spolu s ním byl zastaven roku 1991. V letech 1949–89 nesl po komunistickém ministrovi zemědělství jméno Ďuriš.
 
Graficke pismenko Od roku 1993 začala v areálu vznikat exposice rudného a uhelného hornictví na Sokolovsku. V letech 1994–95 sem byl přemístěn těžní stroj z dolu Marie v Královském Poříčí, který byl posledním uhelným hlubinným dolem v oblasti. Další velkou skupinu exponátů tvoří vozidla kolejové dopravy na rozchodu 900 mm, která se do roku 2003 užívala na uhelných povrchových dolech.
 
Graficke pismenko Rudné hornictví od 14. do 20. století se presentuje především v bývalých dílnách. K vidění je řada exponátů a modelů těžních a úpravárenských zařízení.

Text: historie
3.9. 2009 - Ivan Grisa, dle webové stránky Krajského musea Karlovarského kraje