Nová synagoga, postavená v novorománském slohu podle plánů architekta Aloise Richtera v letech 1903–4. Během 2. sv. války sklad obilí. Od r. 1955 až dodnes zde sídlí kulturní dům.
Hlavní obrázek místa
bývalá synagoga Dobříš
© Milan Caha 08/2009
Graficke pismenko Synagoga čp. 68 je na západním okraji hlavního – Mírového – náměstí, na nároží ulice Čs. armády. V okolí je několik placených parkovišť, v přilehlých uličkách lze najít místo, kde lze odstavit vůz i zadarmo.
27.8. 2009

  historie

  Historie Židů v Dobříši.
  Židovské osídlení Dobříše je doloženo k roku 1645. V roce 1675 tu žily jen 2 židovské rodiny, jejich počet postupně narůstal až do roku 1900, kdy zde žilo 243 osob židovského vyznání, což bylo 6 % obyvatel města. Poté počet Židů klesal, v roce 1930 tu žilo již jen 88 osob. Od roku 1926 nebyl obsazený zdejší rabínský úřad. Náboženská obec zanikla za 2. světové války a již nebyla obnovena.
  Milan Caha (zdroj: Blanka Rozkošná, Pavel Jakubec: Židovské památky Čech, Era 2004), 27.8. 2009
  Stará a Nová synagoga v Dobříši
  Stará synagoga postavena roku 1777 v blízkosti severozápadní strany náměstí. Byla užívána do roku 1904, poté byla změněna na taneční a divadelní sál, později na tělocvičnu. Zbořena byla po roce 1960. V roce 1903 koupila židovská obec nárožní dům na západním okraji hlavního náměstí a nechala jej přestavět na novou synagogu. Stavba v novorománském slohu byla postavena podle plánů architekta Aloise Richtera z Prahy. Během 2. sv. války byla budova

  Milan Caha (zdroj: Blanka Rozkošná, Pavel Jakubec: Židovské památky Čech, Era 2004 a www stránky města), 27.8. 2009

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  sakrální památky
  židovské památky
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Česká republika
  Středočeský kraj
   Příbram  (PB)
  Dobříš