Graficke pismenko Jednolodní gotická stavba s mírně šířkově odsazeným presbytářem o výšce shodné s lodí, věží u jihozápadního rohu, barokní severní křtící kaplí a gotickou sakristií u severního boku presbytáře. Ten je zaklenut gotickou žebrovou klenbou (křížové a paprsčité pole), v lodi se plochý strop hroutí, severní kaple už je zcela bez něj. Kromě obvodových zdí a oken se z původní stavby zachoval vstupní hrotitý portál z předsíně v podvěží a sedlový portál do sakristie. Zevně bedněná, zevnitř balkonová oratoř na jižním boku presbytáře a horní patra věže pocházejí z barokní úpravy roku 1708 stejně jako dvoupatrová západní tribuna, jejíž spodní patro přechází i podél bočních stěn lodi.

 
Graficke pismenko Z vnitřního zařízení vynikají renesanční náhrobky Jiřího (1587) a Jindřicha (1594) Uttenhoferů z Uttenhofu, majitelů zdejšího zámku, zaniklého v polovině 20. století. Jejich figurální výzdoba byla zachráněna odvozem do depositáře. Takové štěstí neměla většina barokního zařízení, jehož žalostné zbytky jsou v kostele dodnes.

Text: popis
1.9. 2009 - Ivan Grisa, dle D. Líbal: Katalog gotické architektury v ČR do husitských válek, Unicornis 2001 a E. Poche a kol.: Umělecké památky Čech, svazek 1, Academia 1977


OOO