Vysílač Krašov

Graficke pismenko Původní kotvený stožár vysílače Krašov byl postaven v letech 1958–60 o výšce 305 m. Dne 25. 8. 1968 ho střelbou a výbušninami poškodila okupační Sovětská armáda, roku 1974 byl zvýšen na 312,5 m. Silné mrazy na počátku roku 1979 vedly k havárii anténního nosiče a stožár musel být následně odstřelen, takže se zachovalo jen 50 m vysoké torso.

 
Graficke pismenko Současný stožár byl postaven v letech 1979–81. S výškou 347,5 m je druhou nejvyšší stavbou v České republice (za vysílačem Liblice B).

Text: historie
31.8. 2009 - Ivan Grisa, dle http://cs.wikipedia.org/wiki/Vysilač_Krašov