Kostel svatého Kříže v Kobylém

Graficke pismenko Původ, historie, ani zasvěcení kostela v Kobylém nejsou zcela jasné. Poprvé se připomíná roku 1367, UPČ (viz prameny) uvádějí současné zasvěcení Nanebevzetí Panny Marie a barokní původ stavby, stránky plzeňské diecese uvádějí zasvěcení svatému Kříži a původ stavby po požáru roku 1833. Kasulová okna byť se silně zredukovanou siluetou, se zdají napovídat možnosti barokní stavby, může ale jít o projev tradicionalismu místních zedníků. Inspirace empírem se projevuje termálními okny tří volných stran velké hranolové věže, která by měla ukrývat presbytář a od něj pouze hlavním oltářem oddělený prostor sakristie. Kostel by tak byl orientován k západu.

 
Graficke pismenko Oba prameny se shodují na jednotném eklektickém vnitřním vybavení z roku 1883. Viditelné je i to, že kostel po roce 1945 silně zchátral, stav pláště i plochého stropu lodi jsou prakticky havarijní. Kostel sice obklopuje funkční hřbitov, on sám však není nijak využit.
 
Graficke pismenko Jižně od kostela stojí snad bývalá fara, upravená do formy bytovky z přelomu 50. a 60. let 20. století. Jen stopy štukové výzdoby na fasádě dokládají její starší původ.

Text: historie
29.8. 2009 - Ivan Grisa, dle E. Poche a kol.: Umělecké památky Čech, svazek 2, Academia 1979 a webové stránky www.dominanty.cz