Původně gotický hrad ze 13. století. Částečně zachováno pozdně gotické opevnění. V roce 1567 přestaven na renesanační zámek.
Hlavní obrázek místa
Hlavní průčelí
© Luděk Pitter 05/2007
Graficke pismenko Tři zámecké expozice přibližují historii jednotlivých šlechtických rodů, umělecké slohy a zbraně od renesance po 19. století.
1. návštěvní okruh: rodové galerie, africký salon, renesanční jídelna, barokní, rokokové a empírové sály
2. návštěvní okruh: zámecké zbrojnice se zbraněmi z 16. - 19. století, hodovní sál, renesanční Lokšanská knihovna
3. návštěvní okruh: celý první návštěvní okruh + hodovní sál a Lokšanská knihovna
4. Prohlídka zámecké kaple: raně barokní kaple Panny Marie z let 1625-1632
Robert Barták, 10.5. 2007

  historie

  Zámek Březnice, původně gotická tvrz staročeského rodu Buziců z 1. pol. 13. st., která byla v průběhu 16.-17. st. přestavěna na renesanční zámek Jiřím Lokšanem z Lokšan, tajemníkem českého krále Ferdinanda I. Z roku 1558 pochází tzv. Lokšanská knihovna, která je nejstarší renesanční knihovnou v Čechách. V době pobělohorské, roku 1623, získal zámek královský prokurátor Přibík Jeníšek z Újezda. Nejvýznamější architektonickou úpravou zámku tohoto

  28.5. 2002
  Na místě dnešního zámku v Březnici stával hrad, který postavil Budislav (124 – 1240) z významného rodu Buziců. Hrad a okolní krajinu drželi jeho potomci až do r. 1406. Sporé zprávy zaznamenávají, že tehdy získal část majetku Buziců, tj. hrad, městečko Březnici a ves Bubovice Ondřej Huler z Orlíka. Na zákrok krále Václava IV. Byla Březnice r. 1410 vykoupena od Půty ze Skály ze zástavy a v r. 1415 prodána nejvyššímu mincmistru Petru Zmrzlíkovi ze

  27.11. 2002

  pověsti

  Věrný dvořan „Zimního krále“
  Čechové, vzbouřivší se proti Habsburkům, vítali s velikou slávou nově zvoleného krále Bedřicha Falckého. Mladistvý král uměl pěkně, vpravdě královsky vystupovati, což se mnohým velmi líbilo. Brzy se ukázalo, že je nejen hezký, nýbrž i velmi milý a laskavý. A tak si získal nejednoho z českých vzbouřenců, kteří v něho bohužel vkládali příliš mnoho nadějí. Jedním z těch, kdo zahorovali pro tzv. „Zimního krále“, byl březnický pán Adam z Lokšan.

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků, 2.9. 2002
  Tajemství obrazu
  V chrámě svatého Ignáce v Březnici byl vymalován nad hlavním vchodem obraz šlechtice a šlechtičny stojících proti sobě. Muž je oblečen v tmavý šat, je zatloustlý, nade rty má knírek. Jeho ruce spočívají na stole. V jeho levici jest viděti zakládací listinu. V pravici drží klíč. Je to podobizna zakladatele chrámu Jeníška z Újezda. Černě oděná paní jest jeho manželka Ludmila. Rovněž její ruka spočívá na stole, držíc růži. K obrazu byla přibájena

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků, 2.9. 2002
  Kontaktní informace
  Zámek Březnice
  Zámecký obvod 24
  262 72 Březnice
  Tel: +420 318 682 179;+420 602 478 498
  URL: http://www.zamek-breznice.cz/
  E-mail: breznice@stc.npu.cz
  Základní informace místa
  ID místa: 818
  Typ místa: zámek
  Podkategorie: hrad přestavěný na zámek
  Stav místa: zachovalý
  Přístupnost: přístupno v návštěvních hodinách
  Odkaz: http://www.hrady.cz/?818
  Uveřejněno: 31.8.2001
  Geolokace místa
  WGS84   N 49° 33' 27.28"
  E 13° 57' 22.22"
  Země: Česká republika
  Kraj: Středočeský kraj
  Okres:  Příbram  (PB)
  Obec: Březnice
  Facebook TwitThis Google MySpace Live Digg

  Upravit informace
  Zavřít reklamu