Graficke pismenko Se svými 415 hektary je Horusický rybník třetím největším v ČR (po Rožmberku a Bezdrevu). K zajímavostem patří i to, že je nejspodnějším rybníkem na proslulé Zlaté stoce, která se pod hrází vlévá po své 42 km dlouhé pouti do Lužnice. Silnice potok překonává po starém klenutém mostku. Po jižní straně rybníka se nachází rozsáhlé rašeliniště s četnými jezírky (národní přírodní rezeravace Ruda, nepřístupná). Na západním břehu je vyhlášena přírodní rezervace Horusická blata, také nepřístupná. Celé území rybníka a jeho bezprostředního okolí se stalo útočištěm ohrožených a chráněných rostlin a živočichů (Horusický rybník např. patří celoročně mezi významné tahové zastávky vodních ptáků).

Text: popis
24.8. 2009 - Jiří Cukr