Zřícenina obdélné kaple o rozměrech 4,2 x 6 m, datované většinou do 18. století (podle některých zdrojů do r. 1815). K jejímu vzniku se váže hned několik pověstí. Zachovány pouze obvodové zdi z červeného pískovce.
Hlavní obrázek místa
původní vchod do kaple
© Milan Caha 08/2009
Graficke pismenko Kaple stojí na návrší mezi Jetřichovicemi a Ruprechticemi. Kolem ní vede červená turistická značka, v létě 2009 přehrazena elektrickým ohradníkem. Kaple sama se nachází uprostřed pastviny.
16.8. 2009

  historie

  Vznik poměrně velké kaple není jednoznačný. Část zdrojů ji datuje do 18. století, některé ale až do roku 1815. K jejímu vzniku se váže hned několik pověstí. Podle jedné z nich byla postavena jako výraz díku generálu Laudonovi za ochranu Jetřichovic před pruskými vojsky. Podle další verze to byla původně pozorovatelna laudonových vojsk, později přestavěná na kapli. Další pověsti hovoří o tom, že zde dříve stávala stodola, která vyhořela při

  Milan Caha (zdroj: různé internetové zdroje), 16.8. 2009

  popis

  Obdélná kaple o rozměrech 4,2 x 6 m, s půlkruhovým uzávěrem. V létě 2009 měla kaple propadlou klenbu, byla bez střechy a krovů. Obvodové zdivo z červeného pískovce se většinou dochovalo do výše cca 3 m. Uvnitř i v okolí leží velké množství trosek, některé se stopami kamenického opracování.
  16.8. 2009

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  sakrální památky
  kaple
  zřícenina
  volně přístupno
  Česká republika
  Královéhradecký kraj
   Náchod  (NA)