Pozůstatek gotické tvrze ve vsi, která patřila vladykovi Sulislavovi a pak rytířům ze Šlovic. V polovině 16. století již pustá, dochováno kruhové tvrziště v lese.
Hlavní obrázek místa
Pohled na tvrziště z východu
© Prudký Martin, 08/2009
Graficke pismenko K tvrzišti se dostaneme od loveckého zámečku Hubert, kdy po sto metrech po silnici směrem na Velkou Chmelištnou odbočíme doprava na lesní cestu a po dalších dvou kilometrech odbočíme vlevo na cestu, která nás dovede až k bývalé tvrzi.
Prudký Martin , 13.8. 2009

  historie

  Okolo tvrze vedla chebská obchodní stezka a také zde mělo být vybíráno clo. Ves je poprvé zmíněna roku 1275 a spolu s tvrzí byla součástí rozsáhlého hospodářského celku spolu s nedalekým Čečkovým rybníkem. Tvrz a vesnice pravděpodobně zanikla roku 1424 během bojů Jana Žižka s vojáky západočeského landfrýdu. Ves nebyla uvedena v berní rule z roku 1654 a obnovena byla až v 18. století. Zdejší obyvatelé se živili výrobou dřevěného uhlí a kolomaze.

  Prudký Martin podle Obce v okolí Čisté, 30.8. 2012
  Ves Smrk se poprvé uvádí v r. 1275 jako majetek vladyky Sulislava. Potom statek pravděpodobně drželi rytíři se Šlovic a Drslavic, z nichž známe r. 1428 Jana ze Šlovic († 1428) a pak Bartoloměje a Kuneše ze Šlovic. V r. 1454 byl Smrk společně s vesnicemi Příčinou a Sadlnem (zanikla) manstvím hradu Křivoklátu. R. 1483 byla ves Smrk pustá a další zprávy o ní na dlouho dobu mizí. Obnovena byla snad v 17. století, možná ne na stejném místě. Jediná

  Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku III., Severní Čechy, Nakladatelství Svoboda, Praha 1984, 28.8. 2009

  popis

  Vlastní tvrziště má kruhový tvar a je obklopeno příkopem před nímž je zbudován val. Nachází se vpravo od cesty, ze které jsou zřetelně vidět valy. Podobná opevnění jsou v kastelologii nazývána motte, z francouzského motte - hrouda, drn. Budována byla v krajině bez výraznějších vrchů. Stavitelé vyhloubili kruhový příkop a z vyhloubeného materiálu postavili val. V okolí se nalézají další podobná opevnění např. v Tleskách či Hluboké, nedaleko

  Prudký Martin, 13.8. 2009

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  tvrz
  terénní náznaky
  volně přístupno
  Česká republika
  Středočeský kraj
   Rakovník  (RA)