Kostel sv. Petra a Pavla v Liticích patří mezi nejvýznamnější církevní stavby na území města Plzně. Gotický kostel z první poloviny 14. století vznikl přestavbou starší románské svatyně. Opravován po požáru r. 1576 a poškození Švédy r. 1639, naposled od r. 2002 společenstvím Koinonia.
Hlavní obrázek místa
Plzeň-Litice - kostel
© Jiří Špaček, 09/2016
Graficke pismenko Ves Litice vznikla v souvislosti s vybudováním gotického hradu nad pravým břehem Radbuzy počátkem 13. století. Předhradí pozdějšího hradu bylo osídleno již v pravěku. V pozdní době bronzové zde nejspíše vzniklo hradiště, jehož opevnění během stavby hradu zaniklo. Stavebníkem prvního dřevěného hradu byl patrně rod Drslaviců, nejvyšších krajských úředníků z plzeňského hradu. Jako první z nich je připomínán v roce 1212 Oldřich z Litic. Litický hrad vznikl v průběhu 13. století a patří tak mezi české nejstarší šlechtické hrady. V roce 1367 zadlužení Drslavicové prodali majetek včetně osady premonstrátům z chotěšovského kláštera ...
Jiří Špaček, 11.8. 2009

  historie

  Litický kostel sv. Petra a Pavla je původem gotická svatyně, kterou nechal ve 14. století zbudovat rod Drslaviců. Nejstarší dochovaný zápis o kostelu je z roku 1352 a hovoří o odvodu papežského desátku 30 grošů ročně. Nejstarší písemná zmínka o Liticích je ovšem již z roku 1212 a v té době zde byl asi postaven románský kostel, jehož pozůstatky byly nalezeny ve zdivu dnešního kostela. Kostel v Liticích patří mezi nejvýznamnější církevní stavby

  Václav Němec a Jiří Špaček (s využitím různých webových stránek), 11.8. 2009

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Plzeňský kraj
   Plzeň-město  (PM)
  Plzeň-Litice