Graficke pismenko Původní dřevěný most byl v roce 1852 nahrazen novým, taktéž ještě dřevěným pouze s kamennými pilíři. Již v 60. letech 19. století byl ale ve velmi špatném stavu a bylo jednáno o stavbě bytelnějšího. Přes rok 1869 došlo ke stavbě nového kamenného mostu s třemi oblouky financované českobudějovickým okresním úřadem (cena 8000 zlatých). Do provozu byl uveden 1. října 1869 a do začátku 20. století se zde vybíralo mýto. Přes most vedla důležitá komunikace (tzv. třeboňsko-holkovská) spojující Třeboň, Ledenice, Strážkovice, Římov a Holkov (na trase České Budějovice - Kaplice). Dnes významná technická památka.

Text: historie
11.8. 2009 - Jiří Cukr s použitím článku Kovář, Daniel: K datování některých silničních staveb na Českobudějovicku, Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech, roč. 43, č. 2, 2006, 104–105.


OOO