Graficke pismenko Barokní synagoga byla vystavěna po roce 1740 jako náhrada za vyhořelou synagogu ze 17. století. Bohoslužby se zde konaly do 20. let 20. století. Po druhé světové válce sloužila jako skladiště chemických hnojiv. Od 80. let 20. století je v majetku soukromníka, který v ní plánoval zřídit pamětní síň a sousední rabínský dům používat k bydlení. Rekonstrukce byla v polovině 90. let 20. století přerušena. Dnes (léto 2009) opět pokračují práce na obnově budovy. Vnějšek synagogy si do značné míry uchoval původní podobu, v interiéru se zachoval fragment klasicistního svatostánku.

Text: historie
11.8. 2009 - Milan Caha (zdroj: Blanka Rozkošná, Pavel Jakubec: Židovské památky Čech, Era 2004)


OOO