Graficke pismenko Kostel Narození sv. Jana Křtitele v Tuklatech je obdélná jednolodní stavba s pravoúhlým presbytářem. Průčelí kostela členěno dvojicí pilastrů a ukončeno volutovým štítem. Je to jediný dekorativní prvek celé stavby. Boční fasády jsou prosté, zdobené pouze lizénovými rámci a korunní římsou. Valbová střecha zvýrazněna šestibokým sanktusníkem.

 
Graficke pismenko Zařízení kostela je převážně barokní. Na hlavním oltáři sochy sv. Václava a sv. Ludmily pocházejí z doby okolo r. 1725 a jejich autory jsou žáci M. B. Brauna.

Text: popis
3.8. 2009 - Pavel Vítek – zdroj: Umělecké památky Čech 4 (T – Ž), kolektiv pracovníků, Academia Praha 1982


Zavřít reklamu