Dějiny domu tvrze čp. 1

Graficke pismenko První zmínka o obci Libuši je tradičně spojována s tvrzí a rokem 1321. Text zmiňující dobytí tvrze staroměstskými měšťany uvádí pouze "municio Luobusch". Jako municio se vskutku označovala nejčastěji tvrz, nicméně v případě určení obce je třeba opatrnosti. Pro nedostatek záznamů je pro celé 14. a 15. století naprosto běžné, že ty samé záznamy berou za své obce Libuš i Libiš, popř. Libouš. Teoreticky by však mohly patřit také zaniklé obci Libeš a v úvahu může připadnout i Libeř, Libeň, a tak dále. Je tedy v současnosti nejisté, jaké dějiny Libuš ve středověku a raném novověku vlastně měla. Ve zde odkazované diplomové práci se uvažuje na základě starší literatury zánik tvrze a obce Libuše za třicetileté války. Libušský kronikář zaznamenal v 30. letech 20. století výpověď 80letého pamětníka, který hovořil o věži při domě čp. 1. Nově získané informace ze zemských desk však toto údaje vyvrací. Dle podrobného zápisu zde v roce cca 1587 proběhlo důkladné šetření, kde se u hraničních kamenů sešli pamětníci všech okolních vesnic. Libuš zde nejen není zastoupena, ale na rozdíl od zaniklých Paběnic (1541) není ani zmíněna v popisu okolí. V místě, kde bychom nejspíše hledali dnešní čp. 1 je pouze zmínka o místě, kde se říkalo "Na odpočívadlech". To ukazuje na zánik případné tvrze nejpozději začátkem 16. století, pokud je ovšem skutečně míněna tvrz v Libuši. Výzkum ohledně tohoto stále probíhá.

 
Graficke pismenko Libuš je nezpochybnitelně písemně zmíněna až v roce 1688 a později zde vyrostl (na místě údajné tvrze) zájezdní hostinec. Jistě o něm víme v roce 1716. Tato hospoda v čp. 1 byla díky hostinskému za první republiky místním kulturním centrem, kde našli ve svých začátcích útočiště sokolové, fotbalisté, divadlo, kino, ale i radní bezprostředně po osamostatnění obce od sousedních Kunratic v roce 1933. Hostinec byl uzavřen po nepřetržitém provozu v lednu 2004. Od roku 2009 je využíván jako hlavní zasedací místnost ÚMČ Praha-Libuš.
 
Graficke pismenko Od října 2009 jsou známy výsledky stavebně historického průzkumu (SHP), který se zaměřil na obě sklepení hostince. Podle pověstí z jednoho z nich vede tajná chodba na Nový hrad Václava IV. v nedalekém Kunratickém lese. Podle SHP jde o novověké lednice hostince, které však svým provedením a mohutností mohou připomínat starší stavbu.

Text: historie
30.7. 2009 - Matěj Kadlec

tianDe Praha

O tvrzi na Libuši je tradičně uváděný první zápis z roku 1321, kdy ji měli dobýt měšťané starého města pražského. V jejich držení pak měla být až do třicetileté války. Podrobný výzkum z roku 2009 zaměřený na veškeré zprávy a jejich souvislosti však zpochybnil samotnou existenci obce Libuš v období s…
popis - Matěj Kadlec

LIBUŠ A TAJNÁ CHODBA

Je to zcela jistě ta nejtajemnější a nejživější libušská pověst. Podle zpráv starých necelých osmdesát let bylo ústí chodby ještě přístupné. Vedla údajně ze sklepení libušské tvrze až na Nový hrad Václava IV. v Kunraticích. Má však tato pověst pravdivý základ? Na to se na následujících řádcích pok…
pověsti - Matěj Kadlec
© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu