dům J. A. Schumpetera

expozice Spolku přátel betlémů v Třešti; Muzeum Vysočiny

OOO