Zbytky hrádku dvou stavebních fází pánů z Újezda ze 13.–14. století. Hrádek byl intenzivně obýván, ale zřejmě nedokončen. Naposledy se připomíná pod názvem "Hrádek" roku 1593, ale to byl patrně již ve zříceninách.
Hlavní obrázek místa
Horní palác - torzo zdi
© 2002 Jiří Čížek
Graficke pismenko Nad stejnojmennou vesničkou na nevysokém kopci je možné nalézt skromné zbytky zdí a příkopy hrádku ze 14. století. Kolem prochází červená turistická cesta z Tišnova.
28.7. 2002

  historie

  Historie hrádku Újezd u Tišnova je obestřena mnohými nejastnostmi. Archeologický průzkum prokázal osídlení hrádku již ve 13. století, ale dostupná literatura uvádí zhruba dvě verze vzniku a vývoje fortifikace. Nekuda – Unger (1981) píší, že „tvrz byla sídlem domácího rodu, z něhož se v písemných pramenech uvádí r. 1334 Půta“. Ve stejném roce se v historických pramenech zmiňuje existence fary v obci. K ní patřil dosud stojící kostel sv. Jiljí,

  Milan Náplava , Nekuda, Vladimír – Unger, Josef: Hrádky a tvrze na Moravě, Brno 1981, 11.11. 2007
  Poměrně rozsáhlý archeologický průzkum doložil existenci hrádku do přelomu 14. a 15. století. Potomci bratrů Lovka a Hereše z Újezda (doložení držitelé z roku 1350) drželi panství do roku 1469, kdy už byl hrádek pustý. K zániku sídla došlo dobrovolným opuštěním, což odborníky překvapuje, neboť vzniká otázka, kam se držitelé panství uchýlili. Uvažuje se o zřízení nového sídla ve vsi či na dvoře v Lubném, které bylo roku 1386 k panství připojeno.
  Ivka, 2.10. 2010

  popis

  Kopec, na němž se nachází zbytky malého středověkého hradu, se dodnes nazývá „Hrádek“ (tak jako již r. 1593, kdy zřejmě ležel už v troskách, protože archeologické nálezy dokládají život na hrádku jen do počátku 15. století). Je to táhlá a úzká ostrožna přeťatá dodnes dobře viditelnými příkopy. Na ploše mezi nimi jsou dodnes patrné průzkumem odkryté 1, 3 m široké základy dvouprostorové budovy obdélníkového půdorysu o rozměrech 14 x 7,6 m.

  Milan Náplava, 11.11. 2007
  Vznik hrádku byl průzkumem rozdělen do dvou etap. Během první fáze, která proběhla ke konci 13. století, byla postavena dvouprostorová obytná věž, jejíž přízemí bylo zděné a vyšší patra dřevěná. Opevnění bylo dřevohlinité (tedy val a palisáda), dispozici vymezovaly dva příkopy. Ve druhé stavební fázi pak probíhala stavba kamenné obvodové hradby, která však nebyla dokončena. Na nádvoří pak vzniklo několik malých budov (kuchyně, kovárna,

  Ivka, 2.10. 2010

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  hrad
  nepatrné zbytky zdí
  volně přístupno
  Česká republika
  Jihomoravský kraj
   Brno-venkov  (BO)
  Újezd u Tišnova