Graficke pismenko Salmův palác na Horním náměstí je největší světskou stavbou tohoto typu v Olomouci. Klasicistní stavba byla vystavěna pro rod Salmů jako jejich městské sídlo.

 
Graficke pismenko Palác je obrácen hlavním průčelím do hlavního Horního náměstí a bočními křídly směřuje do ulic 28. října a Riegrovy.
 
Graficke pismenko V přízemí paláce je umístěna restaurace McDonald´s.

Text: turistické
19.7. 2009 - Jan P. Štěpánek