Graficke pismenko Jádro objektu bylo na vrcholu návrší, které je mírně protáhlé ve směru východ-západ (příkopem a valem tak byly ohrazeny i mírně klesající plošiny pod vrcholem – celkově tedy opevnění zabírá oválnou plochu o osách 150x75 metrů.

 
Graficke pismenko V severní části samotného jádra stála zděná budova (cca 7x11 metrů), odhalená archeologickým průzkumem L. Belcrediho na konci 80. let 20. století. Budova byla podsklepená, sklep byl částečně zasekaný do skály a přístupný zvenčí od jihovýchodu schodišťovou šíjí s portálkem s pískovcovým ostěním a obsahoval rozměrnou okrouhlou, ve skále vysekanou cisternu. Z hradu se dochovaly jen malé části hradem (své jistě vykonaly časté stavební aktivity blízkého kláštera). Momentálně jediným výrazným kamenným zbytkem na hradě je výzkumem odkryté základy malé bašty.

Text: popis
5.6. 2010 - Ivka