Kostel svatého Martina ve Rtyni nad Bílinou

Graficke pismenko Na místě staršího předchůdce, doloženého poprvé roku 1383 jako farní a přestavěného roku 1662, postavil v letech 1734–37 stavitel Christian Lagler pravděpodobně podle projektu Hieronyma Costy barokní kostel orientovaný k severu. Původně byl obklopen hřbitovem se čtyřmi nárožními výklenkovými kaplemi, z nichž jihovýchodní zanikla při stavbě nové silnice v 60. letech 20. století. Kostel s hodnotným barokním a rokokovým vnitřním zařízením i  freskami se i díky agilnímu správci zvolna začíná vydělovat z chátrajícího průměru sakrálních objektů širšího okolí. Dokladem toho je zejména nová věžní báň z let 2001–07.

Text: historie
11.7. 2009 - Ivan Grisa, dle E. Poche a kol.: Umělecké památky Čech, svazek 3, Academia 1980, informační letáček správce kostela, V Honys: Barokní přestavba kostela sv. Martina ve Rtyni n. B., in Dějiny staveb 2001, str. 63-5