Graficke pismenko Veselí nad Lužnicí je poprvé připomínané v roce 1259 jako majetek Rožmberků. O tři roky později je Vok z Rožmberka odkázal své manželce Hedvice. Později se stalo královským majetkem a roku 1362 jej Karel IV. povýšil na město. Před rokem 1388 získali městečko s tvrzí zpět Rožmberkové. Tvrz vznikla pravděpodobně již za prvého rožmberského vlastnictví. První přímá zmínka o ní je však až z roku 1378. Tvrz sloužila jako sídlo správce panství. Opuštěna byla někdy v průběhu 16. století. Nečetné archeologické nálezy odpovídají existenci v 13.–16. století.

Text: historie
12.7. 2009 - Milan Caha (zdroj: J. Úlovec a kol.: Encyklopedie českých tvrzí, díl 3, Argo, Praha 2005 )