Historie poutního chrámu ve Štípě

Graficke pismenko Vznik poutního kostel je spojen s objevem sousoší Panny Marie s Ježíškem v blízkém háji ve středověku. Vypovídá o tom báseň Františka Sehnala z roku 1865:

 
Graficke pismenko V Moravě pod hradem Lukovem,
 
Graficke pismenko oral muž na poli "Štíp" zvaném,
 
Graficke pismenko z blízké dědiny Kostelce.
 
Graficke pismenko Zde se mu zjevila
 
Graficke pismenko svatá Panna Maria,
 
Graficke pismenko ve blesku neobyčejném.
 
Graficke pismenko Tato její socha milá
 
Graficke pismenko v Kostelci ctívána byla
 
Graficke pismenko v kostelíčku chatrném.
 
Graficke pismenko Jehož původ žádný neví,
 
Graficke pismenko jak starý byl, jen Bůh sám ví,
 
Graficke pismenko od časů nepamětných!
 
Graficke pismenko Posavád jest to místo zde,
 
Graficke pismenko každý je viděti může,
 
Graficke pismenko kde stál ten kostelíček.
 
Graficke pismenko Od 14. století se k této soše konaly poutě, načež byla pro jejích ochranu a adjustaci vystavěna kaplička. Ve druhé polovině 14. století se již mluví o kostele vybudovaném pod patronací rodu Šternberků. Tento kostel dnes stojí nedaleko chrámu uprostřed zrušeného hřibitova a o jeho středověkém původu vypovídá pouze kamenný portál s lomeným obloukem.
 
Graficke pismenko Výstavba nového štípského chrámu na novém místě byla umožněna díky posmrtnému odkazu paní Lukrecie Nekšové, majitelky lukovského panství, manželky frýdlantského vévody Albrecha z Valdštejna. Ten hned po její smrti roku 1615 nechal zahájit stavbu kostela s klášterem, na níž se účastnili řemeslníci a umělci z Itálie. Již roku 1616 byl posvěcen základní kámen. Na stavbě kostela s klášterem se usilovně pracovalo až do roku 1620, kdy vypukla třicetiletá válka. V tu dobu byl kostel dostavěn po klenby a klášter měl položeny trámové stropy. Stavba ustala až do roku 1744, přičemž se z ní stala v podstatě ruina. Část klášterních budov byla během této doby dokonce rozebrána. Nová výstavba byla opět umožněna posmrtné donaci, tentokrát paní Antonie, ovdovělé hraběnka z Rottalů, a díky sbírkám věřících. 7. července 1765 byl chrám slavnostně posvěcen olomouckým světícím biskupem Janem Karlem hrabětem Scherffenbergem.
 
Graficke pismenko Ve výsledku je chrám jednolodní stavbou s půlkruhovým presbytářem a klenbou, který je však impoznatní svou vnitřní bohatou výzdobou a výmalbou. V interiéru zaujme kromě oltáře se středověkou Madonou také oltářní náhrobek hraběte Seilerna v klasicistním stylu.

Text: historie
22.6. 2009 - de ardoise


OOO