Graficke pismenko Historie obce Lipná, dříve též známá jako Lindava (z něm. Lindau), sahá do počátku 14. století. První písemná zmínka se činí k roku 1394. Dějiny obce byly odedávna úzce spjaty s nedalekým městečkem Potštát. Zřejmě již od samotného počátku byl ve vsi zřízen malý dřevěný svatostánek, kaplička, v pozdější době přestavěná na menší roubený kostelík. Dnešní podobu získal kostel po důkladné obnově a přestavbě v roce 1746. Další úpravy se konaly v  letech 1772 a 1953. Hřbitov s kamennou ohradní zdí pocházejí z počátku 18. století.

 
Graficke pismenko Kostel je zařazen na seznam chráněných kulturních památek České republiky.

Text: historie
1.7. 2009 - Jan P. Štěpánek