Graficke pismenko Příjemná zastávka při putování tímto krajem. Částečně zatopený, opuštěný lom se nachází severozápadně nad obcí Vrbčany a je jako stvořený na rande nebo na odpolední piknik či výlet s dětmi. V případě nouze se lze i zchladit ve vodách lomu. Celková hloubka lomu je běžnými potápěčskými přístroji neměřitelná, ale prachobyčejný metr ukáže od 1–1,5 m. Nalézají se zde především okounci, jiná vodní havěť nebyla spatřena. Dno je pokryto blátem s bujnou hustou vegetací.

 
Graficke pismenko Na místo se dá dojet bez problémů autem. Rozloha vodní plochy lomu je 0,7 ha.
 
Graficke pismenko Geologická charakteristika: Kutnohorské krystalinikum, metagranity kutnohorské skupiny, resp. kouřimského příkrovu. Lom otevřen na kótě Velká Stráž a je v něm odkryto těleso světle šedých, okrově zvětrávajících muskovit – biotitických metagranitů. V  jižní části lomu je v metagranitech kra zvětralých silně migmatitizovaných rul až migmatitů stromatitického typu. Metagranity představují těleso původních granitů, které intrudovalo do okolních migmatitů. Metagranity jsou jedním ze dvou hlavních litologických typů kutnohorské skupiny, resp. kouřimského příkrovu. (Tato zajímavost čerpána z www.geology.cz, skláním klobouk před autory informace, lépe bych to nedokázal napsat.)

Text: turistické
25.4. 2010 - JC


OOO