Kostel postavila pravděpodobně kolem roku 1270 zvíkovská královská huť. Severní loď s věží přistavěna ve 14. stol. Jižní loď později sloužila katolíkům, severní utrakvistům. Poslední výrazná přestavba kostela proběhla v 18. století.
Hlavní obrázek místa
© Milan Caha 06/2009
Graficke pismenko První dochovaný písemný doklad o existenci Putimi je z roku 1205. Tato listina cituje dvě starší písemnosti; v první z nich kníže Břetislav II. daroval benediktýnskému klášteru Ostrov v Davli kapli sv. Petra v Putimi. Od kláštera získalo Putim pravděpodobně ve 13. století město Písek. Kostel byl postaven v době vlastnictví kláštera, tedy nejpozději ve 13. století, pravděpodobně kolem roku 1270. Kostel pravděpodobně vystavěla zvíkovská královská huť. Tehdy měl jen jednu (dnešní jižní) loď. Patronátní právo ke kostelu měl český král, který je také dvakrát zmiňován při uvedení nových farářů – roku 1374 a roku 1409. Severní loď s věží byla ...
Milan Caha (zdroj: POCHE, E.: Umělecké památky Čech 3. P - Š. Academia, Praha 1980), 6.6. 2009

  popis

  Hlavní oltář je ze 17. století. Původní obraz sv. Vavřince kostelu daroval španělský dobrodruh a katolický vojenský velitel don Martin Huerta, který měl písecké panství v letech 1623–37 v zástavě (obraz je nyní v píseckém muzeu). Pod kostelní dlažbou jsou hrobky rodu Radkovců z Mirovic a na Drahonicích, rodu Vrábských z Vrábí a několika farářů. Na věži je zvon sv. Ondřej, věnovaný Oldřichem Radkovcem r. 1553 (4 další zvony byly r. 1917

  Milan Caha (zdroj: POCHE, E.: Umělecké památky Čech 3. P - Š. Academia, Praha 1980), 6.6. 2009

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Písek  (PI)
  Putim