Tvrz snad Vrábských z Drahenic či rodu Radkovců ze 14. století. Nejstarší jádro budovy rozšířeno v pozdní gotice. Další přístavby, včetně zachovaných kleneb, jsou z 16. století. Dnes slouží jako fara.
Hlavní obrázek místa
© Milan Caha 06/2009
Graficke pismenko Putim snad existovala již v 10. století, zmiňována je kolem roku 1140 jako majetek kláštera na ostrově u Davle. Před rokem 1270 se stává součástí zvíkovskému panství. Po roce 1420 ves ovládlo město Písek a s malými přestávkami (1547 a 1621) ji drželo až do roku 1850. Za pozůstatek tvrze je považována dnešní fara. Její historie není dosud zmapována, považována je za sídlo Vrábských z Drahenic či rodu Radkovců ze 14. století. Stavební průzkum ukazuje, že jádro budovy je opravdu středověké, snad opravdu ze 14. století. Rozšířeno bylo ještě v pozdní gotice. Další součásti budovy, včetně zachovaných kleneb, jsou z 16. století.
Milan Caha (zdroj: T. Durdík, B. Nechvátal, F. Kašička: Hrady, hrádky a tvrze na Písecku, Prácheňské museum, Písek 1995), 3.9. 2009

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  tvrz
  zachovalý
  nepřístupno
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Písek  (PI)
  Putim