Barokní zámek, přestavený v r. 1714 ze starší tvrze. Ves uváděna jako majetek břevnovského kláštera v r. 1045. Za třicetileté války vypálena, opravena po r. 1650. Po II. sv. válce užívalo JZD. Dnes zpustlý a jeho využití není autorovi známo.
Hlavní obrázek místa
pohled ze severozápadu
© Milan Caha 05/2009
Graficke pismenko Rakovice jsou poprvé uváděny jako majetek břevnovského kláštera v roce 1045. V době před husitskými bouřemi byly součástí arcibiskupského statku v Příbrami. Ze světských majitelů je znám jako první Bořivoj z Čimelic, po něm je získal Jezovec z Rakovic. Za třicetileté války byly Rakovice, včetně tvrze, vypáleny a získal je Jan Vojtěch Vratislav z Mitrovic. Ten tvrz opravil a po necelých deseti letech ji prodal Ladislavu Hrobčickému z Hrobčic. K sousedním Čimelicím Rakovice připojil v roce 1714 Karel Bohumil z Bissingenu. Ten také přestavěl tvrz na barokní zámek. Po druhé světové válce zámek využívalo JZD. Dnes je objekt zpustlý a jeho využití není autorovi známo.
Milan Caha (zdroj: T. Durdík, B. Nechvátal, F. Kašička: Hrady, hrádky a tvrze na Písecku, Prácheňské museum, Písek 1995), 7.6. 2009

  historie

  Od r. 1840 vlastnila zámek orlická větev rodu Schwarzenbergů. Jim byl zámek v r. 1948 zkonfiskován a pak v r. 1991 vrácen v restituci panu Karlu Schwarzenbergovi. V r. 2007 ho pronajal na patnáct let sdružení "Berkat", které pomáhá uprchlíkům v Česku a dětem i ženám v Čečně a v Afghanistánu. Zámek chce sdružení opravit a jako správce sem umístit rodinu migrantů. To však ještě potrvá. Poté, co ho Schwarzenbergům zabrali, sídlilo zde

  Jaroslav Špiroch , 13.8. 2009

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  zámek
  tvrz přestavěná na zámek
  chátrající
  nepřístupno
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Písek  (PI)
  Rakovice