tvrz Mirovice

Panský dům
Vznik tvrze je ve starší literatuře kladen do 15. stol. Novější literatura ji považuje za vrcholně renesanční z 16. stol. postavenou Švamberky. Poté součást poplužního dvora. Na jedné z budov zachován renesanční štít, areál tvrze slouží k bydlení.
Hlavní obrázek místa
© Milan Caha 07/2009
Graficke pismenko Původní panské sídlo snad stávalo na návrší nad brodem přes říčku Skalici, v sousedství kostela sv. Klimenta (viz samostatné heslo). Jeho existence je však hypotetická, doposud není archeologicky prokázána. Panský dům je ve starší literatuře (např. Soukup, Poche) uváděn v souvislosti s rodem Radkovců z Mirovic a jeho gotickou tvrzí. Podle novějších zdrojů (Kašička, Nechvátal) však jeho vznik spadá až do období vlastnictví pánu ze Švamberka v době vrcholné renesance na přelomu 16. a 17. století. Objekt je dnes rozdělen na tři části, zachoval si některé renesanční prvky (štít jedné z budov, zazděný portál, krovy s polovalbami). Areál je užíván k bydlení.
Milan Caha (zdroj: T. Durdík, B. Nechvátal, F. Kašička: Hrady, hrádky a tvrze na Písecku, Prácheňské museum, Písek 1995), 3.9. 2009

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  tvrz
  zachovalý
  nepřístupno
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Písek  (PI)
  Mirovice