Zbyslavice

větřák

Graficke pismenko První písemná zmínka o zdejším mlýně pochází z roku 1753 z pozemkové knihy Zbyslavic. Tehdy se hovoří o trati „U panského větřáku“. Podobu, kterou známe dnes, mlýn získal roku 1869 přestavbou starého dřevěného mlýna. O této přestavbě, kterou iniciovali Jan Beier a Karel Ulrich, informuje nápis vytesaný do kamenné desky nad vstupem do mlýna. Rod Ulrichů držel mlýn až do roku 1937, kdy jej získal mlynář František Kantor. Po válce, kdy mlýn neblaze posloužil Němcům jako kulometné hnízdo, připadl mlýn státu. Již roku 1950 je mlýn zchátralý, bez vnitřního vybavení a slouží jako stodola JZD. Dokonce existovala reálná snaha jej strhnout. V roce 1971 zakoupil zchátralý mlýn současný majitel, který jej opravil a přistavěl k jeho hmotě obytné stavení. Dokonce se mu podařilo obnovit větrné kolo, to však bylo brzy z bezpečnostních důvodů opět demontováno.

Text: historie
23.5. 2009 - Jan P. Štěpánek s využitím www.povetrnik.cz