Sloup Nejsvětější Trojice v Litovli

Graficke pismenko Trojiční sloup se ukrývá v tisovém houští jižně od kostela sv. Filipa a Jakuba na Staroměstském náměstí, které vzniklo z návsi původní rybářské osady. Vznikl počátkem 18. století, kromě titulní plastiky na vrcholu jej zdobí reliéfy Archanděla Michaela na dříku sloupu a Bolesté Panny Marie na jeho podstavci.

Text: historie
13.5. 2009 - Ivan Grisa, dle B. Samek, Umělecké památky Moravy, svazek 2, Academia 1999