Graficke pismenko Hrad zaujímal polohu na mírné ostrožně nad soutokem dvou potoků na okraji Drahanské vrchoviny. Archeologický průzkum byl na lokalitě prováděn v letech 1898-1938. Ostrožna je přerušena dvěma příkopy o šíři 18 a 25 m. Mezi příkopy se nacházelo hradní jádro obdélníkového tvaru o rozměrech 54 x 31 m. Kamenná zástavba využila celý prostor obvodu. Nádvoří bylo asi 8m široké. Vstup byl po mostě z předhradí v jihovýchodním průčelí. Nechybělo ani rozsáhlé sklepení. V severozápadním křídle se nacházela kaple s polygonálním závěrem.

 
Graficke pismenko Předhradí bylo asi 35 m široké, ale cca 120 m dlouhé. Bylo rozděleno na 2-3 části. Bylo též postaveno z kamene, což nakonec vedlo k dobovému označování objektu na dva hrady. Západní část byla opevněna parkánem.

Text: popis
14.2. 2013 - Ivo Rozehnal - zdroj vyskovsky.denik.cz


OOO