Kaple na návrší jihovýchodně od centra městečka Úsova. Postavena z vůle Anny z Lichtenštejna 1624 v manýristickém stylu jako pokus o odvrácení morové epidemie. Místo tradičních poutí (kolem 16. 8.), vyhořelo roku 1962, od té doby postupná obnova.
Hlavní obrázek místa
Kaple od západu
© Ivan Grisa 05/2009
Graficke pismenko Kaple stojí na návrší jihovýchodně od centra městečka. Od silnice II/444 (Uničov - Mohelnice) odbočte do ulice Pod Rochem (u jižního okraje zástavby), na jejím konci lze zaparkovat. Ke kapli je nutno vystoupat nepříliš zřetelnými pěšinkami mezi lukami a poli, stejným způsobem se lze napojit na modrou značku do Moravičan (přes pole k hájovně u lesa).
Kaple je přístupná během poutí kolem 16. 8., přesný termín se dovíte na městském úřadě (viz kontakt).
Ivan Grisa, 11.5. 2009

  turistické

  Kaple je uzavřená, nicméně je do ní možno nahlédnout otvory ve vratech. Pro veřejnost bývá otevřena jednou ročně v srpnu v rámci tradiční Úsovské pouti (neděle ve druhé polovině srpna).
  de ardoise, 11.5. 2009

  historie

  Kaple svatého Rocha v Úsově
  Na návrší jihovýchodně od centra městečka (jižně od zámku) nechala roku 1624 postavit Anna z Lichtenštejna (manželka tehdejšího majitele panství Karla z Lichtenštejna) kapli, zasvěcenou morovému patronu svatému Rochovi. Stavba kaple měla uchránit panství před morem, který se během třicetileté války šířil Evropou. Místo prý vybrali bělouši knížecího šestispřeží, kteří zde při jízdě s kněžnou zastavili a zaklekli (proč by ovšem kněžna jela přes

  Ivan Grisa, dle internetových stránek www.znatemapu.cz, 11.5. 2009
  Historie kaple sv. Rocha v Úsově
  Kaple byla vystavěna roku 1624 manželkou knížete Karla Lichtenštejna Annou v naději, že tím bude zabráněno v šíření morové nákazy. Kaple v roce 1962 vyhořela, od té doby probíhá rekonstrukce. Kaple má jednoduchý půdorys čtverce s půlkruhovým závěrem na který je nasazen půlkruhový tvar sakristie. Přední fasádě dominuje pískovcový portál a štukami zdobený zděný štít. Uvnitř zaujme především dochovaná štuková výzdoba stropu a dřevěný oltář.

  de.ardoise, 11.5. 2009

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  sakrální památky
  kaple
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Olomoucký kraj
   Šumperk  (SU)
  Úsov