Lokalita považována za viereckschanze, keltskou čtyřúhelníkovou svatyni. Keltský původ není archeologicky prokázán. Opevněná čtvercová plocha má rozlohu 0,5 ha chráněna hlinitopísčitým valem s příkopem, až 3,5 m vysokým a dlouhým cca 68 m.
Hlavní obrázek místa
val a příkop na severní straně
© Milan Caha 05/2009
Graficke pismenko Lokalita leží stranou turistických cest, při silnici na Sobědraž, spojující silnice 19 a 121. Na nedaleké křižovatce je autobusová zastávka. Turistická mapa KČT uvádí, že v blízkosti valů je kamenný kříž na paměť hajného, zastřeleného pytláky. Při návštěvě v květnu 2009 jsme jej ale nenašli.
M.C., 6.5. 2009

  historie

  Obrovy hroby, též Bobrovy hroby nebo Hradiště, jsou považovány za objekt typu viereckschanze, tedy keltské čtyřúhelníkové svatyně. Keltský (ani jiný) původ však není bezpečně prokázán, archeologický průzkum objevil pouze střepy slovanské keramiky ze 12. století a kousky železné strusky, které svědčí o tavení železa. Tomu by nasvědčovala i existence dávné těžby železné rudy na nedalekém vrchu Chlum.
  6.5. 2009

  popis

  Opevněná plocha má rozlohu cca půl hektaru. Chrání ji hlinitopísčitý val s příkopem (na jihovýchodě dokonce i dnes vyplněným vodou), vysoký až 3,5 m tvořící téměř čtverec o délce strany cca 68 m. Na severozápadě je val v délce 36 metrů zničen. Nároží jsou, jak tomu u podobných opevnění bývá, zvýšená a zpevněná. Zvlášť mohutné je severovýchodní nároží, kde se podle tvaru a velikosti spekuluje o existenci obranné věže. Plocha je dnes porostlá

  6.5. 2009

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  ostatní
  brána, opevnění
  terénní náznaky
  volně přístupno
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Písek  (PI)
  Kučeř