Graficke pismenko Město Stráž pod Ralskem vzniklo v podhradí hradu převzalo i jeho jméno. Hrad pochází z druhé poloviny 13. století a dal jméno mocnému panskému rodu, jehož pánové se psali s přídomkem "z Wartenberka". První zmínka o hradu Stráži je z roku 1281. Dalším z dokladů, potvrzujícím jeho existenci, je listina krále Václava II. z roku 1283. V držení Markvarticů zůstal Vartenberk až do 15. stol. Po husitských válkách se zde rychle střídali majitelé až do r. 1504, kdy hrad koupil Bartoloměj Hiršpergár z Königsheimu. V roce 1563 byl hrad přestavěn na renesanční zámek. Ten jako pobělohorský konfiskát přešel přes Albrechta z Valdštejna na Liechtenstein-Kastelkorny. V letech 1639–1645 byl těžce poškozen Švédy. Po roce 1714 byl různými majiteli účelově využíván a dochoval se v celku dobrém stavu až do druhé pol. 20. století. Pak jej obsadila sovětská armáda a poslední ránu mu dal požár v roce 1987, po němž byl prozatím ponechán svému osudu.

 
Graficke pismenko Dispozice rozsáhlého hradu byla dvoudílná. Na čelní straně ji opevňoval mohutný příkop a val před ním. Obě dvě za sebou řazené části hradu obíhal parkán, z něhož se dochovala kromě zřetelné plochy i část hradby s okrouhlou baštou pod západním nárožím jádra. Do nepravidelně polygonálního předhradí se vstupuje pozdně gotickým portálem s přetínaným ostěním v polygonálním výstupku zámecké budovy, který lze považovat za pozdně gotické předhradí. Z renesanční doby pocházející zástavby předhradí lze rozeznat dvouprostorovou budovu ve východním křídle. Dál severním směrem ležela hranolová věž, z níž se dochovala spodní část. Z původní podoby hradu, později zámku, dnes stojí pouze jihozápadní renesanční křídlo. Není pochyb o tom, že středověkou podobu hradu formovalo několik stavebních fází včetně významné pozdně gotické.

Text: historie
17.11. 2006 - Tomáš Durdík, Ilustrovaná encyklopedie Českých hradů, Praha 1999