Graficke pismenko Kaple hornické osady Kněžiště vznikla ve 14. století. Byla poničena za třicetileté války roku 1634, obnovena v letech 1692–1700 na popud Vojtěcha ze Šternberka stavitelem H. G. Prüchelem. Interiér je barokní, exteriér zřejmě vzhledem k extrémním klimatickým podmínkám velmi střídmý, prakticky bez slohových znaků. Později byl na svahu pod kaplí zřízen pro obyvatele Kněžiště a Horní Krupky hřbitov, jehož částečně zachované náhrobky dokládají, že v  nedalekém Bohosudově fungovala jedna z nejstarších cementáren v bývalé monarchii. Po roce 1945 kaple zpustla, opravena poprvé v 70. letech, důkladně 1999–2000 v rámci projektu hornické naučné stezky Krupka - Dubí. Slouží k církevním i kulturním účelům.

 
Graficke pismenko Patron kaple svatý Wolfgang je považován mimo jiné za patrona horníků. Zastával funkci řezenského biskupa a zasloužil se o zřízení pražské diecéze. Podle místní tradice měl navštívit Kněžiště a požehnat zdejším borůvkám, jejichž plody tu pak dosahovaly neobvyklé velikosti. Až do 2. světové války se zde proto konaly borůvkové poutě.

Text: historie
6.5. 2009 - Ivan Grisa, dle webové stránky města Krupky


OOO