Plavební komory Hořín

Graficke pismenko Pro splavnění Vltavy mezi Vraňany a jejím ústím do Labe bylo nutno postavit umělý, tzv. Laterální (Boční) kanál. Ten začíná jezem Vraňany a v délce více než 9 km vede severně od původního koryta pod mělnický zámek, kde motá hlavy mnohým turistům. Na jeho dolním konci byly zřízeny plavební komory Hořín o rozměrech 137,5 x 20,0 a 73,1 x 11,0 m. Součástí stavby je i regulační objekt na pilíři mezi spodními ohlavími obou komor, obytné a provozní budovy pro obsluhu na levém břehu kanálu a silniční most. Celá soustava jezu a komor se nazývá zdymadlo Vraňany - Hořín a je nejstarší dosud využívanou umělou plavební cestou na našem území (mimo přirozené koryto vodního toku).

 
Graficke pismenko Celé dílo bylo postaveno za tři roky v letech 1902–05.

Text: historie
2.5. 2009 - Ivan Grisa, dle H. Hlušičková a kol., Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, IV. díl, str. 181-3, Libri 2004


OOO