Omlouváme se, provoz serveru Hrady.cz je z důvodu vnitřních chyb omezen. Na chyby nebo omezení narazíte na různých stránkách.

Sochy obce Mimoně

Graficke pismenko V Mimoni byl v roce 1677 na náměstí zřízen morový sloup hejtmanem Matyášem Liebsteinem. Představoval Nanebevzetí Panny Marie a kolem stály sochy svatých - Jan Nepomucký, Zikmund, František a Václav. V polovině 19. století došlo při nehodě k rozbití sochy sv. Václava a sochy Zikmunda a Františka byly převezeny na hřbitov u kostela. Socha Jana Nepomuckého byla postavena do polí u silnce do Zákup. Roku 1881 byl morový sloup obnoven.

 
Graficke pismenko V roce 1749 nechal starosta města, František Kirschner, postavit sochu sv. Jana Nepomuckého na Písečném mostě přes Panenský potok. Socha byla vyplavena při povodních 5. února roku 1775 a následující rok umístěna na původní místo.
 
Graficke pismenko Na Poštovním mostě, vedoucím přes Ploučnici, stál od roku 1859 kříž od obchodníka Františka Weisse. Při silné vichřici v srpnu roku 1888 byl ohnut a následně znovu obnoven. Na most byla v roce 1841 přenesena socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1782, která dříve stála na Kostelním vrchu naproti sv. Kateřině.
 
Graficke pismenko Socha Neposkvrněné Panny Marie se nachází v Okrouhlické ulici a dle způsobu jejího provedení je odhadována na dobu kolem roku 1750. Bližší informace nejsou známy.
 
Graficke pismenko Skupina kamenných soch, které zpodobňují Krista a Jeho učedníky na hoře Olivetské, se nachází vedle domu čísla popisného 167/lll. Je to pašijová scéna předváděná o Velikonocích na Zelený čtvrtek. Sousoší bylo založeno městským soudcem a kovářem, Krištofem Thumem, roku 1689.
 
Graficke pismenko U kostela se dále nachází soubor soch, které sem byly přeneseny z nejrůznějších míst. Socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1740 byla přenesena roku 1900. Původně stála u domu čp. 81/lll. Ten byl zbořen při výstavbě školního schodiště. Dalšími sochami jsou sochy sv. Vavřince a Floriána z let 1750 - 80. V této skupině byla i již zmiňovaná socha Jana Nepomuckého, která byla přenesena na Poštovní most. Městská obec nechala z vděčnosti za vysvobození od moru roku 1681 zřídit sloup Nejsvětější Trojice. Sochy sv. Jiřího a Agapita pocházejí z roku 1744. Jsou darem od lékaře Ignáce Gärtnera. Mimoňské dívky uspořádaly v letech 1741 a 1777 sbírky. Byly tak pořízeny sochy sv. Marie a sv. Kateřiny. Při výstavbě kostela byly vytvořeny sochy Apoštolů Petra a Pavla, které stávaly na pilířích brány u vchodu na prostranství. Socha sv. Ignáce pochází z roku 1750 a jeho dárce je neznámý.

Text: historie
20.1. 2013 - L.H. podle oficiálních stránek Mimoně

tianDe Praha

Kostel svatých Petra a Pavla v Mimoni

Barokní, klasicistně přestavěný kostel na místě staršího předchůdce (doložen 1352), který byl součástí někdejšího hradu. Dnešní stavba z let 1674–78 (Giulio Broggio, Santino Bossi, stavebník Jan Ignác Dominik Putz z Adlersthurnu), po požáru 1806 do sebe stavbou nového presbytáře pojala původně samos…
historie - Ivan Grisa, dle K. Kuča, Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 3. díl, Libri 1998
Kostel stojí na ostrohu nad křižovatkou silnic II/268 a II/270 u mostu přes Ploučnici (náměstí Čsl. armády). Autem lze vyjet ulicemi Nádražní a Hřbitovní k odbočce ke kostelu, kde lze i parkovat. Od železniční stanice asi Nádražní ulicí ke křižovatce s Jiráskovou, odtud kolem nového hřbitova. Z cent…
turistické - Ivan Grisa
Farní kostel stojící v Mimoni je prvně zmíněn v seznamu Litoměřického katalogu kněžstva ve 12. století. Je uveden jako jeden z nejstarších kostelů severních Čech v listině duchovních správ, vydané po roce 1350. Přesné údaje o Mimoni, s výjimkou let 1380 – 83 a 1420 – 21, máme díky nařízení pražského…
historie - L.H. podle oficiálních stránek Mimoně
© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu