Graficke pismenko Už ve 14. století vznikla v Chotělicích tvrz. Ta je naposledy zmiňována v roce 1673. Tehdy Chotělice patřily Colloredům a pro další existenci panského sídla zde nebyl důvod. To se změnilo po polovině 19. století, kdy ves získal od Colloredů majitel papírny v Hostinném Jindřich Lorenz z Reisenstettu. Nový majitel potřeboval k bydlení i reprezentaci důstojné sídlo, proto si roku 1875 nechal na kraji lesa postavit dvoukřídlý novorenesanční zámek. Vdova po Jindřichu Lorenzovi prodala roku 1893 zámek Bedřichu z Westphalen-Fürstenberg, brzy však jako věno dcery přešel do majetků rodiny Mensdorf-Pouilly, které patřil až do znárodnění roku 1945. V zámecké budově byl nejprve umístěn dětský útulek, poté domov důchodců a od 60. let 20. století je zde ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež.

Text: historie
27.4. 2009 - Zany

Warning: file_get_contents(/var/www/hrady/https/adv/google.obsah-blok.txt): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hrady/class/class.adv.php on line 182