Barokovo-klasicistický, tzv. zimný, palác ostrihomských arcibiskupov na Primaciálnom námestí v Bratislave. Dnešný vzhľad je výsledkom prestavby z r. 1778–1781 z iniciatívy uhorského primasa a kardinála Jozefa Batthyányho.
Hlavní obrázek místa
Primaciálny palác
Pohľad na priečelie paláca z Primaciálneho námestia
© Ľubomír Repta, 04/2009
Graficke pismenko Primaciálny palác je jednou z najviac obdivovaných a navštevovaných historických stavebných pamiatok Bratislavy. Je neodmysliteľným architektonickým článkom rovnomenného námestia ležiaceho v samom srdci historického centra mesta. Svoje miesto má i v kontexte moderných európskych dejín. 26.12.1805 bol v paláci (v Zrkadlovej sieni) podpísaný tzv. bratislavský mier medzi rakúskym cisárom Františkom I. a francúzskym cisárom Napoleonom I. po Rakúšanmi prehratej bitke pri moravskom Slavkove. Udalosť mimoriadneho dejinného významu pripomína pamätná tabuľa osadená vo vstupnej časti paláca. Turistickým lákadlom Primaciálneho paláca je i svetoznáma kolekcia ...
Ľubomír Repta , 17.4. 2009

  historie

  Predchodcom dnešnej palácovej stavby bol hospodársky dom, ktorý tu stával už v stredoveku. Ostrihomský arcibiskup Dionýz Széchy ho v prvej polovici 15. storočia dal prestavať v gotickom slohu. Súčasne tu dal v roku 1454 postaviť kaplnku zasvätenú uhorskému svätcovi sv. Ladislavovi. Ďalšou stavebnou úpravou prešla budova v prvej polovici 16. storočia, keď sa zmenila na renesančnú kúriu. Dnešný vzhľad paláca je výsledkom prestavby v

  Ľubomír Repta, zdroj: J. Oršulová, Heraldické pamiatky Bratislavy , 17.4. 2009
  Kaplnka sv. Ladislava
  Na prvom nádvorí Primaciálneho paláca sa vľavo vchádza do malého sakrálneho priestoru – kaplnky sv. Ladislava. Jej vznik je časovo spätý s prestavbou paláca v prvej polovici 15. storočia. Pôvodne na tomto mieste stávala omnoho staršia kaplnka toho istého zasvätenia. Navonok pôsobí kaplnka veľmi nenápadne a jej existencia sa v exteriéri vôbec neprejavuje. Interiér sa však radí k hodnotným umeleckým pamiatkam a predstavuje jednotné umelecké dielo

  Ľubomír Repta, zdroj: A. Bagin, J. Krajči, Kostoly a kaplnky hlavného mesta SSR Bratislavy , 17.4. 2009
  Bratislavské gobelíny
  Neodmysliteľnou súčasťou umeleckého fondu Primaciálneho paláca je kolekcia šiestich vzácnych tapisérií. Ide o unikátnu sériu obrazov s námetom antickej báje o láske kňažky Héró k Leandrovi. Ich vznik, rovnako ako spôsob ako sa do paláca dostali, je zahalený tajomstvom. Tapisérie boli v roku 1632 vytvorené v tkáčskej dielni v anglickom Mortlake pri Londýne, kde ich na objednávku kráľa Karola I. zhotovili podľa výtvarnej predlohy maliara Francisa

  Ľubomír Repta, zdroj: J. Oršulová, Heraldické pamiatky Bratislavy , 17.4. 2009

  popis

  Primaciálny palác postavili podľa projektu viedenského architekta Melchiora Hefeleho v r. 1778–1781. Monumentálna stavba je štvorkrídlová, s ústredným dvorom a kaplnkou na nádvorí. Dnešná kaplnka sv. Ladislava stojí na mieste pôvodnej sakrálnej stavby. Priečelie paláca orientovaného do námestia má charakteristickú fasádu s dominantným stredným rizalitom s mohutnými pilastrami, balkónom a tympanónom. Pôvodnú fresku na tympanóne od Franza

  Ľubomír Repta, zdroj: J. Oršulová, Heraldické pamiatky Bratislavy , 17.4. 2009

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Slovensko 1:50 000

  Slovenská republika, turisické mapy 1:50 000, VKÚ Harmanec
  ostatní
  palác, dům
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Slovensko
  Bratislavský