Graficke pismenko Primaciálny palác postavili podľa projektu viedenského architekta Melchiora Hefeleho v r. 1778–1781. Monumentálna stavba je štvorkrídlová, s ústredným dvorom a kaplnkou na nádvorí. Dnešná kaplnka sv. Ladislava stojí na mieste pôvodnej sakrálnej stavby.

 
Graficke pismenko Priečelie paláca orientovaného do námestia má charakteristickú fasádu s dominantným stredným rizalitom s mohutnými pilastrami, balkónom a tympanónom. Pôvodnú fresku na tympanóne od Franza Maulbertscha nahradila v roku 1960 mozaika Ernesta Zmetáka s rovnakým námetom. Na jej vrchole je umiestnený aj štylizovaný mestský znak, ktorý nahradil erb Uhorska.
 
Graficke pismenko Architektonickú krásu stavby dotvára séria skulptúr umiestnených na atike. Po bokoch tympanónu sú na atike kamenné vázy od Jána Messeschmidta, alegorické plastiky od Matthäusa Köglera (Múdrosť, Láska k vlasti, Mlčanlivosť a Čistota srdca) a od Filipa Jakuba Prokopa Minerva, Božia múdrosť a Učenlivosť. Hádam najpôsobivejším prvkom dotvárajúcim vzhľad stavby je na štíte nad tympanónom umiestnený mohutný erb arcibiskupa Batthyányho doplnený kardinálskym klobúkom a kniežacou korunou od Matthäusa Köglera.
 
Graficke pismenko Na prvom vnútornom nádvorí paláca stojí nádherná fontána sv. Juraja, zobrazujúca legendárneho rytiera bojujúceho s drakom.

Text: popis
17.4. 2009 - Ľubomír Repta, zdroj: J. Oršulová, Heraldické pamiatky Bratislavy

tianDe Praha

Predchodcom dnešnej palácovej stavby bol hospodársky dom, ktorý tu stával už v stredoveku. Ostrihomský arcibiskup Dionýz Széchy ho v prvej polovici 15. storočia dal prestavať v gotickom slohu. Súčasne tu dal v roku 1454 postaviť kaplnku zasvätenú uhorskému svätcovi sv. Ladislavovi. Ďalšou stavebnou …
historie - Ľubomír Repta, zdroj: J. Oršulová, Heraldické pamiatky Bratislavy

Kaplnka sv. Ladislava

Na prvom nádvorí Primaciálneho paláca sa vľavo vchádza do malého sakrálneho priestoru – kaplnky sv. Ladislava. Jej vznik je časovo spätý s prestavbou paláca v prvej polovici 15. storočia. Pôvodne na tomto mieste stávala omnoho staršia kaplnka toho istého zasvätenia. Navonok pôsobí kaplnka veľmi nená…
historie - Ľubomír Repta, zdroj: A. Bagin, J. Krajči, Kostoly a kaplnky hlavného mesta SSR Bratislavy

Bratislavské gobelíny

Neodmysliteľnou súčasťou umeleckého fondu Primaciálneho paláca je kolekcia šiestich vzácnych tapisérií. Ide o unikátnu sériu obrazov s námetom antickej báje o láske kňažky Héró k Leandrovi. Ich vznik, rovnako ako spôsob ako sa do paláca dostali, je zahalený tajomstvom. Tapisérie boli v roku 1632 vyt…
historie - Ľubomír Repta, zdroj: J. Oršulová, Heraldické pamiatky Bratislavy
Primaciálny palác je jednou z najviac obdivovaných a navštevovaných historických stavebných pamiatok Bratislavy. Je neodmysliteľným architektonickým článkom rovnomenného námestia ležiaceho v samom srdci historického centra mesta. Svoje miesto má i v kontexte moderných európskych dejín. 26.12.1805 …
turistické - Ľubomír Repta
© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu