Graficke pismenko Primaciálny palác postavili podľa projektu viedenského architekta Melchiora Hefeleho v r. 1778–1781. Monumentálna stavba je štvorkrídlová, s ústredným dvorom a kaplnkou na nádvorí. Dnešná kaplnka sv. Ladislava stojí na mieste pôvodnej sakrálnej stavby.

 
Graficke pismenko Priečelie paláca orientovaného do námestia má charakteristickú fasádu s dominantným stredným rizalitom s mohutnými pilastrami, balkónom a tympanónom. Pôvodnú fresku na tympanóne od Franza Maulbertscha nahradila v roku 1960 mozaika Ernesta Zmetáka s rovnakým námetom. Na jej vrchole je umiestnený aj štylizovaný mestský znak, ktorý nahradil erb Uhorska.
 
Graficke pismenko Architektonickú krásu stavby dotvára séria skulptúr umiestnených na atike. Po bokoch tympanónu sú na atike kamenné vázy od Jána Messeschmidta, alegorické plastiky od Matthäusa Köglera (Múdrosť, Láska k vlasti, Mlčanlivosť a Čistota srdca) a od Filipa Jakuba Prokopa Minerva, Božia múdrosť a Učenlivosť. Hádam najpôsobivejším prvkom dotvárajúcim vzhľad stavby je na štíte nad tympanónom umiestnený mohutný erb arcibiskupa Batthyányho doplnený kardinálskym klobúkom a kniežacou korunou od Matthäusa Köglera.
 
Graficke pismenko Na prvom vnútornom nádvorí paláca stojí nádherná fontána sv. Juraja, zobrazujúca legendárneho rytiera bojujúceho s drakom.

Text: popis
17.4. 2009 - Ľubomír Repta, zdroj: J. Oršulová, Heraldické pamiatky Bratislavy