Graficke pismenko Primaciálny palác je jednou z najviac obdivovaných a navštevovaných historických stavebných pamiatok Bratislavy. Je neodmysliteľným architektonickým článkom rovnomenného námestia ležiaceho v samom srdci historického centra mesta.

 
Graficke pismenko Svoje miesto má i v kontexte moderných európskych dejín. 26.12.1805 bol v paláci (v Zrkadlovej sieni) podpísaný tzv. bratislavský mier medzi rakúskym cisárom Františkom I. a francúzskym cisárom Napoleonom I. po Rakúšanmi prehratej bitke pri moravskom Slavkove. Udalosť mimoriadneho dejinného významu pripomína pamätná tabuľa osadená vo vstupnej časti paláca.
 
Graficke pismenko Turistickým lákadlom Primaciálneho paláca je i svetoznáma kolekcia šiestich tapisérií zo začiatku 17. storočia, ktoré boli náhodne objavené v jednom z komínov pri rekonštrukcii paláca pre potreby radnice v  roku 1903.

Text: turistické
17.4. 2009 - Ľubomír Repta