Bratislavské gobelíny

Graficke pismenko Neodmysliteľnou súčasťou umeleckého fondu Primaciálneho paláca je kolekcia šiestich vzácnych tapisérií. Ide o unikátnu sériu obrazov s námetom antickej báje o láske kňažky Héró k Leandrovi. Ich vznik, rovnako ako spôsob ako sa do paláca dostali, je zahalený tajomstvom. Tapisérie boli v roku 1632 vytvorené v tkáčskej dielni v anglickom Mortlake pri Londýne, kde ich na objednávku kráľa Karola I. zhotovili podľa výtvarnej predlohy maliara Francisa Cleyna. Pravdepodobne tvorili súčasť umeleckej výzdoby niektorého z kráľovských palácov. Záhadným spôsobom sa gobelíny ocitli v Bratislave.

 
Graficke pismenko Na prelome 18. a 19. storočia význam Primaciálneho paláca ako sídla uhorského primasa upadal, až napokon ostal opustený. Tento stav trval vyše sto rokov. Začiatkom 20. storočia potrebovalo mesto rozšíriť priestory Starej radnice a ako vhodný objekt si vyhliadlo v susedstve ležiacu, opustenú a schátralú budovu paláca. V roku 1903 ju od ostrihomského arcibiskupstva odkúpilo a následne pristúpilo k oprave stavby. Pri rekonštrukčných prácach objavili robotníci pod vrstvou tapiet v Zrkadlovej sieni roky nepoužívaný komín so vzácnym obsahom. Záhadou ostáva, ako a prečo boli tapisérie schované a tiež fakt, že arcibiskupskí úradníci pri predaji paláca na ne zabudli.
 
Graficke pismenko Dnes tvoria tapisérie, v zozname umeleckých pamiatok zapísané pod názvom bratislavské (anglické) gobelíny, obrovský ťahák návštevníkov tejto vzácnej stavebnej pamiatky.

Text: historie
17.4. 2009 - Ľubomír Repta, zdroj: J. Oršulová, Heraldické pamiatky Bratislavy