Omlouváme se, provoz serveru Hrady.cz je z důvodu vnitřních chyb omezen. Na chyby nebo omezení narazíte na různých stránkách.

Bratislavské gobelíny

Graficke pismenko Neodmysliteľnou súčasťou umeleckého fondu Primaciálneho paláca je kolekcia šiestich vzácnych tapisérií. Ide o unikátnu sériu obrazov s námetom antickej báje o láske kňažky Héró k Leandrovi. Ich vznik, rovnako ako spôsob ako sa do paláca dostali, je zahalený tajomstvom. Tapisérie boli v roku 1632 vytvorené v tkáčskej dielni v anglickom Mortlake pri Londýne, kde ich na objednávku kráľa Karola I. zhotovili podľa výtvarnej predlohy maliara Francisa Cleyna. Pravdepodobne tvorili súčasť umeleckej výzdoby niektorého z kráľovských palácov. Záhadným spôsobom sa gobelíny ocitli v Bratislave.

 
Graficke pismenko Na prelome 18. a 19. storočia význam Primaciálneho paláca ako sídla uhorského primasa upadal, až napokon ostal opustený. Tento stav trval vyše sto rokov. Začiatkom 20. storočia potrebovalo mesto rozšíriť priestory Starej radnice a ako vhodný objekt si vyhliadlo v susedstve ležiacu, opustenú a schátralú budovu paláca. V roku 1903 ju od ostrihomského arcibiskupstva odkúpilo a následne pristúpilo k oprave stavby. Pri rekonštrukčných prácach objavili robotníci pod vrstvou tapiet v Zrkadlovej sieni roky nepoužívaný komín so vzácnym obsahom. Záhadou ostáva, ako a prečo boli tapisérie schované a tiež fakt, že arcibiskupskí úradníci pri predaji paláca na ne zabudli.
 
Graficke pismenko Dnes tvoria tapisérie, v zozname umeleckých pamiatok zapísané pod názvom bratislavské (anglické) gobelíny, obrovský ťahák návštevníkov tejto vzácnej stavebnej pamiatky.

Text: historie
17.4. 2009 - Ľubomír Repta, zdroj: J. Oršulová, Heraldické pamiatky Bratislavy

tianDe Praha

Predchodcom dnešnej palácovej stavby bol hospodársky dom, ktorý tu stával už v stredoveku. Ostrihomský arcibiskup Dionýz Széchy ho v prvej polovici 15. storočia dal prestavať v gotickom slohu. Súčasne tu dal v roku 1454 postaviť kaplnku zasvätenú uhorskému svätcovi sv. Ladislavovi. Ďalšou stavebnou …
historie - Ľubomír Repta, zdroj: J. Oršulová, Heraldické pamiatky Bratislavy

Kaplnka sv. Ladislava

Na prvom nádvorí Primaciálneho paláca sa vľavo vchádza do malého sakrálneho priestoru – kaplnky sv. Ladislava. Jej vznik je časovo spätý s prestavbou paláca v prvej polovici 15. storočia. Pôvodne na tomto mieste stávala omnoho staršia kaplnka toho istého zasvätenia. Navonok pôsobí kaplnka veľmi nená…
historie - Ľubomír Repta, zdroj: A. Bagin, J. Krajči, Kostoly a kaplnky hlavného mesta SSR Bratislavy
Primaciálny palác je jednou z najviac obdivovaných a navštevovaných historických stavebných pamiatok Bratislavy. Je neodmysliteľným architektonickým článkom rovnomenného námestia ležiaceho v samom srdci historického centra mesta. Svoje miesto má i v kontexte moderných európskych dejín. 26.12.1805 …
turistické - Ľubomír Repta
Primaciálny palác postavili podľa projektu viedenského architekta Melchiora Hefeleho v r. 1778–1781. Monumentálna stavba je štvorkrídlová, s ústredným dvorom a kaplnkou na nádvorí. Dnešná kaplnka sv. Ladislava stojí na mieste pôvodnej sakrálnej stavby. Priečelie paláca orientovaného do námestia má …
popis - Ľubomír Repta, zdroj: J. Oršulová, Heraldické pamiatky Bratislavy
© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu