Kaplnka sv. Ladislava

Graficke pismenko Na prvom nádvorí Primaciálneho paláca sa vľavo vchádza do malého sakrálneho priestoru – kaplnky sv. Ladislava. Jej vznik je časovo spätý s prestavbou paláca v prvej polovici 15. storočia. Pôvodne na tomto mieste stávala omnoho staršia kaplnka toho istého zasvätenia. Navonok pôsobí kaplnka veľmi nenápadne a jej existencia sa v exteriéri vôbec neprejavuje. Interiér sa však radí k hodnotným umeleckým pamiatkam a predstavuje jednotné umelecké dielo konca 18. storočia vytvorené predstaviteľmi viedenskej umeleckej školy. Pôsobivá je stropná freska s motívom zázraku sv. Ladislava, oltárny obraz so sv. Jozefom a vedľa stojace súsošie Kalvárie.

 
Graficke pismenko Krása interiéru kaplnky vynikne najviac pri prehliadke paláca z priestoru lóže a súkromného arcibiskupovho oratória.

Text: historie
17.4. 2009 - Ľubomír Repta, zdroj: A. Bagin, J. Krajči, Kostoly a kaplnky hlavného mesta SSR Bratislavy

tianDe Praha

Predchodcom dnešnej palácovej stavby bol hospodársky dom, ktorý tu stával už v stredoveku. Ostrihomský arcibiskup Dionýz Széchy ho v prvej polovici 15. storočia dal prestavať v gotickom slohu. Súčasne tu dal v roku 1454 postaviť kaplnku zasvätenú uhorskému svätcovi sv. Ladislavovi. Ďalšou stavebnou …
historie - Ľubomír Repta, zdroj: J. Oršulová, Heraldické pamiatky Bratislavy

Bratislavské gobelíny

Neodmysliteľnou súčasťou umeleckého fondu Primaciálneho paláca je kolekcia šiestich vzácnych tapisérií. Ide o unikátnu sériu obrazov s námetom antickej báje o láske kňažky Héró k Leandrovi. Ich vznik, rovnako ako spôsob ako sa do paláca dostali, je zahalený tajomstvom. Tapisérie boli v roku 1632 vyt…
historie - Ľubomír Repta, zdroj: J. Oršulová, Heraldické pamiatky Bratislavy
Primaciálny palác je jednou z najviac obdivovaných a navštevovaných historických stavebných pamiatok Bratislavy. Je neodmysliteľným architektonickým článkom rovnomenného námestia ležiaceho v samom srdci historického centra mesta. Svoje miesto má i v kontexte moderných európskych dejín. 26.12.1805 …
turistické - Ľubomír Repta
Primaciálny palác postavili podľa projektu viedenského architekta Melchiora Hefeleho v r. 1778–1781. Monumentálna stavba je štvorkrídlová, s ústredným dvorom a kaplnkou na nádvorí. Dnešná kaplnka sv. Ladislava stojí na mieste pôvodnej sakrálnej stavby. Priečelie paláca orientovaného do námestia má …
popis - Ľubomír Repta, zdroj: J. Oršulová, Heraldické pamiatky Bratislavy
© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu