Kaplnka sv. Ladislava

Graficke pismenko Na prvom nádvorí Primaciálneho paláca sa vľavo vchádza do malého sakrálneho priestoru – kaplnky sv. Ladislava. Jej vznik je časovo spätý s prestavbou paláca v prvej polovici 15. storočia. Pôvodne na tomto mieste stávala omnoho staršia kaplnka toho istého zasvätenia. Navonok pôsobí kaplnka veľmi nenápadne a jej existencia sa v exteriéri vôbec neprejavuje. Interiér sa však radí k hodnotným umeleckým pamiatkam a predstavuje jednotné umelecké dielo konca 18. storočia vytvorené predstaviteľmi viedenskej umeleckej školy. Pôsobivá je stropná freska s motívom zázraku sv. Ladislava, oltárny obraz so sv. Jozefom a vedľa stojace súsošie Kalvárie.

 
Graficke pismenko Krása interiéru kaplnky vynikne najviac pri prehliadke paláca z priestoru lóže a súkromného arcibiskupovho oratória.

Text: historie
17.4. 2009 - Ľubomír Repta, zdroj: A. Bagin, J. Krajči, Kostoly a kaplnky hlavného mesta SSR Bratislavy