Barokový sakrálny objekt kostola s kláštorom a špitálom ženskej rehole alžbetínok postavený v prvej polovici 18. storočia, zasvätený patrónke Uhorska – sv. Alžbete.
Hlavní obrázek místa
Kostol s kláštorom sv. Alžbety
Celkový pohľad na kostol s kláštorom
© Ľubomír Repta, 04/2009
Kostol s kláštorom sv. Alžbety sa nachádza v samom centre Bratislavy.
Ľubomír Repta , 15.4. 2009

  historie

  Prvý špitál sv. Alžbety sa podľa dochovaných záznamov uvádza v Bratislave už v roku 1420. Stavba dnešného barokového kostola zasväteného tejto uhorskej patrónke, rodáčke z Bratislavy, pochádza z rokov 1739–1743, kedy podľa projektu rakúskeho architekta Franza A. Pilgrama postavili mimo mestských hradieb pre ženskú rehoľu alžbetínok jednoloďový kostol s kláštorom a nemocnicou. Členky rehole sa starali o ťažko chorých pacientov a i dnes

  Ľubomír Repta, zdroj: A. Bagin, J. Krajči, Kostoly a kaplnky hlavného mesta SSR Bratislavy, 15.4. 2009

  popis

  Kostol sv. Alžbety, postavený v slohu vrcholného baroka, je jednoloďová sakrálna stavba s dominantnou vežou, nadstavenou na stavbe kostola. Charakteristickým znakom kostola je konkávne prehnutý rizalit s fasádou obsahujúcou niky, v ktorých sú umiestnené plastiky svätcov: v štíte je umiestnené socha patrónky kostola so žobrákom pri jej nohách, v bočných výklenkoch priečelia sú sochy dvoch významných uhorských kráľov a svätcov – sv. Štefana,

  Ľubomír Repta, zdroj: A. Bagin, J. Krajči, Kostoly a kaplnky hlavného mesta SSR Bratislavy , 15.4. 2009

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Slovensko 1:50 000

  Slovenská republika, turisické mapy 1:50 000, VKÚ Harmanec
  sakrální památky
  klášter
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Slovensko
  Bratislavský