Graficke pismenko Prvý špitál sv. Alžbety sa podľa dochovaných záznamov uvádza v Bratislave už v roku 1420. Stavba dnešného barokového kostola zasväteného tejto uhorskej patrónke, rodáčke z Bratislavy, pochádza z rokov 1739–1743, kedy podľa projektu rakúskeho architekta Franza A. Pilgrama postavili mimo mestských hradieb pre ženskú rehoľu alžbetínok jednoloďový kostol s kláštorom a nemocnicou. Členky rehole sa starali o ťažko chorých pacientov a i dnes vykonávajú túto službu v neďalekej nemocnici. Stavbu kostola inicioval vtedajší ostrihomský arcibiskup a uhorský primas Imrich Esterházy.

Text: historie
15.4. 2009 - Ľubomír Repta, zdroj: A. Bagin, J. Krajči, Kostoly a kaplnky hlavného mesta SSR Bratislavy

Warning: file_get_contents(/var/www/hrady/https/adv/google.obsah-blok.txt): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hrady/class/class.adv.php on line 182