Palácová vila Carla Friedricha Wolfruma v Ústí nad Labem

Wolfrumové patřili k nejvýznamnějším podnikatelským rodinám v Ústí nad Labem. Jako první sem roku 1843 přišel z bavorského Hofu Carl Georg Wolfrum, který založil ve dvorech mezi Velkou hradební a Dlouhou barvírnu látek, rozšířenou později o tkalcovnu. Od roku 1851 zde pracoval první parní kotel v Ústí. Synové Carla Georga Carl Friedrich a Otto přenesli roku 1887 většinu výroby do nového areálu v západní průmyslové části města na hranicích s  Předlicemi (pozdější Vlnola, textilní výroba se zde udržela do počátku 90. let 20. století).

 
Graficke pismenko Carl Friedrich Wolfrum si nechal v letech 1897–99 postavit rozlehlou novorenesanční vilu palácového typu v anglickém parku podle projektu Hanse Miksche z Vídně. Díky své poloze horní části příkrého svahu nad centrem města tvořila až do stavby panelového sídliště Skřivánek jednu z jeho nejvýraznějších dominant. V majetku rodiny zůstala do 1945, poté sídlo rozhlasového studia Ústí n. L. Od roku 2005 kulturní památka.

Text: historie
12.4. 2009 - Ivan Grisa, dle K. Kuča, Města a městečka..., díl 7., str. 924 a 931, Libri 2008