Město původně opevněno palisádami a příkopy. Kamenné hradby doloženy 1379. Pozdně got. opevnění postavil 1525–7 Štěpánek Netolický, dále zdokonalováno, naposledy dobýváno císařskými 1620–22. Od 18. stol. degradovalo, koncem 19. stol. zčásti zbořeno.
Hlavní obrázek místa
Bašty u zámku pod hrází rybníka Svět
© Jiří Cukr, 08/2010
Opevnění lze s výjimkou jihovýchodní části u pivovaru celé obejít podél Zlaté stoky a zámeckým parkem. Brány běžně nepřístupné.
Ivan Grisa , 6.4. 2009

  historie

  Městské opevnění v Třeboni
  Město původně opevněno palisádami a příkopy. Kamenné hradby doloženy 1379 a 1395, v letech 1422 a 1423 odolalo husitům. Pozdně gotické opevnění postavil 1525–27 na příkaz Petra z Rožmberka Štěpánek Netolický, dále zdokonalováno v průběhu 16. i na počátku 17. století, naposledy dobýváno císařskými 1620–22. Od 18. stol. degradovalo, část parkánů se změnila v zahrádky. Koncem 19. stol. zčásti zbořeno, v okolí pivovaru bašty novogoticky

  Ivan Grisa, dle K. Kuča, Města a městečka..., díl 7, strany 695-6, Libri 2008, 6.4. 2009

  popis

  Hradby obklopují obvod středověkého města ve vejčitém tvaru, daném průběhem Zlaté stoky a bývalého zámeckého parku (původně bažin západně od města). Zachovány tři funkční brány – Budějovická na severozápadě, Hradecká na východě a Svinenská s vnější Novohradskou na jihu. Bývalou Břilickou bránu pohltila spojovací chodba mezi zámkem a farním kostelem. Všechny byly původně vybaveny padacími mosty. Svinenská a Novohradská brána se dochovaly ve

  Ivan Grisa, dle K. Kuča, Města a městečka..., díl 7, strany 696, Libri 2008, 6.4. 2009

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  ostatní
  brána, opevnění
  zachovalý
  volně přístupno
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Jindřichův Hradec  (JH)
  Třeboň