Graficke pismenko Poměrně mohutná zděná hranolová zvonice byla podle pamětní desky nad vchodem postavena v roce 1599 (u data je dále jméno Iacob Frumeti). Původně byla průchozí a tvořila bránu starého hřbitova, který se v době výstavby zvonice rozkládal kolem kostela (tedy severněji než dnešní hřbitov). Zvonice je dvoupatrová, ve zvonovém patře jsou dvojice segmentově zaklenutých oken. Kryta je cibulovitou bání s lucernou. Zvonice je bez ozdob, pouze nad dveřmi na někdejší vnitřní straně (tedy severní straně) je zazděna kamenná maska – lidská tvář.

Text: popis
7.4. 2009 - Milan Caha (zdroj: Karel Kuča, České, moravské a slezské zvonice, nakladatelství Libri, Praha 2001)