Komentáře, diskuse

Právě tuto možnost opravujeme .... Vložit nový komentář

? valená klenba ?

30.12.2008 14:46 Šamal Miroslav
Musím upozornit na chybu v textu i v obrazové příloze místa. Je uváděno, že klenba ve vlastní obytné stavbě byla valená. Po návštěvě tohoto místa i shlédnutí vašich fotek musím dospět k jinému závěru. Pokud by byla klenba valená, výběh na ní by se dochoval pocelé šíři zdi. Zde je pouze dochován výběh na klenbu v rohu stavby. Jedná se o vzpěry křížové klenby. Je jasně zřetelné (i z vašich fotek), že vzpěra se v horní části rozděluje (větví se do dvou náběhů na klenbu) - což vypovídá o skutečnosti, že šlo o klenbu křížovou a v žádném případě valenou.

3.2.2009 20:55 Pavel Zany Komárek, korektor
Především nejde o klenbu u obytné budovy, jak uvádíte vy, ale u východní budovy považované za vstupní bránu. Klenbu jako valenou uvádí T. Durdík v knize „Zříceniny hradů, tvrzí a zámků Středních Čech“. Klenba má být dodatečně vložené, v takovém případě není nezbytně nutné, aby se její výběhy dochovaly i po celé šíři zdi, vámi zmiňované rozdělení se také může vyskytovat i u valené klenby například pokud je do klenby vložena luneta.