Graficke pismenko Jako součást poměrně bohaté barokní sochařské výzdoby obce se na libědické návsi nachází jednoduchý sloup s plastikou Nejsvětější Trojice na vrcholu, postavený roku 1711. Nejsvětější Trojici symbolizují sochy Krista a Boha Otce v obláčcích na vysokém sloupu s korintskou hlavicí. Hranolový sokl je na třech stranách hladký, jen přední část je členěná. Autor díla není znám.

 
Graficke pismenko V letech 1974-2012 stál v Libědicích přechodně ještě jeden trojiční sloup. Vrcholně barokní dílo se sochami světců od Johanna Karla Vettera z roku 1724 sem bylo přeneseno z města Kralupy u Chomutova, které padlo za oběť povrchové těžbě uhlí. Na jaře 2012 bylo však restaurováno a přeneseno do osady Zelená, která je součástí obce Málkov. K ní totiž nyní patří katastrální území bývalých Kralup, které bylo zachováno s původním názvem.

Text: historie
29.3. 2009 - Ivan Grisa, dle Jan Pešta: Encyklopedie českých vesnic, díl IV Ústecký kraj, str. 133, Libri 2009


OOO